2023 évi közgyűlés jegyzőkönyve

Magyar Hagyományos Kemping Klub
Székhely: 1108. Budapest. Újhegyi út 7.
Postacím: 4024 Debrecen Wesselényi u 43 fszt. 1
e-mail cím: mhkk@mhkk.hu
webcím: www.mhkk.hu

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Készült: 2024. március16-án szombaton 09 órakor Tiszakécske Barack Thermal Camping területén,
az MHKK Közgyűlésén
Jelen voltak: Az MHKK tagjai a mellékelt jelenléti ív /névjegyzék/ szerint.
Napirendi pontok:
1. Közgyűlés lebonyolítását szervező tisztségviselők megválasztása /levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2. Elnök beszámolója, értékelése a 2023 évben megtartott találkozókról.
3. Elnök pénzügyi beszámolója a 2023 január 01-től – december 31-ig tartó évről
4. Felügyelő bizottság beszámolója a 2023 évről és az elnökség munkájáról.
5. Szeptemberi választáshoz, 3 fő jelelő bizottság kijelölése.
6. Egyebek.

A Közgyűlés 9:00-kor kezdődött el.
Az Elnök úr köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatta a tagságot, hogy a klubban nyilvántartott tagok száma 1366 fő. Ebből szavazásra jogosult érvényesített tagok száma 532 fő, amelyből a Közgyűlésen 75 fő jelent meg. Mivel nem volt meg a taglétszám 50 %-a + 1 fő, azért a kezdés 9:30 órára lett elhalasztva.

1. Napirendi pont

A 9:30 órakor kezdődő Közgyűlésen Erdei János elnök úr ismét köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit.
Az ülés a tisztségviselők megválasztásával kezdődött:
– a napirendi pontok levezetésére javasolta Csongrádi Lászlót;
Javaslatát a tagság egyhangúlag fogadta el.
– a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Katona Júliát;
Javaslatát a tagság egyhangúlag fogadta el.
– a jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Turcsányi Ferencet és Barna Andrást;
Javaslatát a tagság egyhangúlag fogadta el.

2. Napirendi pont

Az Elnök úr először megköszönte az elnök-helyettesek munkáját, a tagságnak a találkozókon való aktív részvételét és a programok lebonyolításához nyújtott sok segítséget. Elmondta, hogy 2023-ban a taglétszám 1176 fő volt, amelyből 410 új belépő.
Felsorolta a 2023. évben megtartott 19 találkozó helyszíneit, a programokat és a résztvevők számát. A találkozókon összesen 1289 fő vett részt.
Megköszönte találkozók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban az elnökhelyettesek – Burian Helena és Tóth Csabáné, valamint novembertől Tóth Csabáné helyett Sivóné Cseh Katalinnak – munkáját, a közös étkezések ízletes ételkészítését Burián Gábornak és Tóth Csabának, az év találkozóiról készített összefoglaló videó előállítását Elek Dezsőnek, és köszönetet mondott azoknak a támogatóknak, akik az szja 1 %-át a klubnak ajánlották.

A beszámoló elfogadásáról a tagság kézfeltartással szavazott. Tartózkodás, ellenvélemény nem volt.

3. Napirendi pont

A Pénzügyi beszámolót is az Elnök úr ismertette. Részletesen beszámolt a 2023. év pénzügyi bevételeiről és a klub pénzügyi kiadásairól, majd megállapította, hogy a klub pénzügyi helyzete stabil. Továbbra is marad az eddigi személyenkénti éves tagdíj. A kiadás és bevétel dokumentumai a helyszínen megtekinthetők voltak.

A 2023. évi pénzügyi beszámolót elfogadásáról a tagság kézfeltartással szavazott. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

4. Napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Szabó Csaba ismertette. Elmondta, hogy az év folyamán többször is ellenőrizték a nyilvántartásokban szereplő adatokat, és azokat rendben találták. A beszámolóban ismertetett számok valósak.

A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadásáról a tagság kézfeltartással szavazott. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

5. Napirendi pont

Ez év szeptemberében a vezetőség mandátuma lejár, ezért újból kell választani a tisztségviselőket. Az Elnök úr kérte, hogy a választáshoz a tagság válassza meg a Jelölő Bizottságot, amelynek feladata a javaslatok összegyűjtése. Nekik kell majd jelezni email-ben hogy kit szeretnének a tagok látni a klub vezetőiként. A Jelölő Bizottság tagjainak a következőket javasolta:

– Hell László Tel: 30/948-9598 Email: lacihell.1@gmail.com
– Füleki Zsoltné Tel: 30/270-3783 Email: ica0099@gmail.com
– Csongrádi László Tel: 30/522-8687 Email: csongradilaci@gmail.com

A javasolt személyeket a tagság egyenként szavazta meg. Ellenszavazat, ellenvélemény nem volt.

A Közgyűlést az Elnök úr 10:30-kor bezárta.

 

 

 

 

MHKK

Elnök:
Erdei János
Tel: +3630/9434770
E-mail: gazmester49@gmail.com
Elnökhelyettesek:
Burian Helena
Tel: +36/20/4687001
E-mail: hhelen@atlas.sk

Sívóné Cseh Katalin
Tel: +36 /70/ 222-3221
       +36/30/ 395-5365
E-mail:pcsehkati@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felügyelőbizottság

Elnöke:
Mozsolits Sándor
Tagok:
Szabó Csaba
Tamás András

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek

Postacím:
MHKK 4024 Debrecen Wesselényi u 43 fszt. 1
Székhely:
1108 Bp. Újhegyi út 7.

A Magyar Hagyományos Kemping Klub az alábbi elérhetőségeken fogadja az érdeklődéseket...

Központi E-mail cím: mhkk@mhkk.hu

 

 

 

 

 

Adó 1%

Adományok és adó 1% felajánláshoz
Adó számunk: 18261657-1-42

Bankszámla számunk:
OTP Bank 11714013-20003256
További infó itt

 

 

 

 

Tárhelyszolgáltató: TeraHost Kft. | 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73. | +36 30 690 9394 | info@teratarhely.hu | teratarhely.hu
Weboldalkészítés: Debreceni weboldal készítő szakember