Változatok a gépjármű adásvétellel és átírással
kapcsolatos szabályok

2010.január 1-től a 304/2009(XII.22.)kormányrendelet módosította a gépjárművek adásvételi szerződésének kötelező tartalmi elemeit,és a felek átírással kapcsolatos kötelezettségeit.
A szabályozás január elsején hatályba lépett, de fél év türelmi idővel.
Július elsejéig az okmányirodák még befogadják a régi blankettákat is.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás új tulajdonos általi bejelentésének szabályait változatlan tartalommal szabályozza a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV.törvény 33.§. E szerint a jármű új tulajdonosa a jármű tulajdonjogának változását a módosításra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult közlekedési igazgatási hatóságnál, teljes bizonyító erejű magán okiratba foglalt adásvételi szerződéssel.
Ez annyit jelent, hogy a szerződést két tanú aláírásával kell hitelesíteni, vagy ügyvédnek kell azt ellenjegyeznie.
Amennyiben a jármű új tulajdonosa bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, a járművet a közlekedési igazgatási hatóság a külön jogszabályban meghatározott időtartamra kivonhatja a forgalomból.
Új szabály, hogy az eladó a változástól számított 5 munkanapon belül úgy szintén köteles bejelentést tenni. Az eladó a bejelentési kötelezettségét bármely okmányirodában teljesítheti, ahol a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba bejegyzik.
Amennyiben az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemeket nélkülözi, az 2010.július 1.-jét követően, nem alkalmas joghatás kiváltására a közlekedési igazgatási eljárásban, az-az a tulajdonos változás bejegyzését a hatóság el fogja utasítani.

A gépjármű adásvételi szerződés kötelezőtartalmi elemei a következők:

  • Ingyenes vagy visszterhes jelleg meghatározása:
  • Az eladott jármű azonosítói (rendszám, alvázszám)és gyártmány adatai;
  • A felek adatai( családi és utóneve, születési helye,és ideje; Anyja születési családi és utóneve)a személy azonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének(telephelyének) címe, cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma.
  • A járműhöz tartozó okmányok ( Forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma az okmányok átadásának átvételének ténye, időpontja.
  • A járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja.
  • A hatálybalépés napja.
  • A felek nyilatkozata, amely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét az okmány iroda irányába, jogszabályban meghatározott határidőn belül.
    A felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Forrás: Autósélet 2010/3 sz.

 

 

MHKK

Elnök:
Erdei János
Tel: +3630/9434770
E-mail: gazmester49@gmail.com
Elnökhelyettesek:
Tóth Csabáné Magdi
Mobil: +36/20/8005035
E-mail: tmaggie01@gmail.com
Burian Helena
Tel: +36/20/4687001
E-mail: hhelen@atlas.sk

 

 

 

 

 

Felügyelőbizottság

Elnöke:
Mozsolits Sándor
Tagok:
Szabó Csaba
Horváth Tibor

 

 

 

 

 

Elérhetőségek

Postacím:
MHKK 4024 Debrecen Wesselényi u 43 fszt. 1
Székhely:
1108 Bp. Újhegyi út 7.

A Magyar Hagyományos Kemping Klub az alábbi elérhetőségeken fogadja az érdeklődéseket...

Központi E-mail cím: mhkk@mhkk.hu

 

 

 

 

 

Adó 1%

Adományok és adó 1% felajánláshoz
Adó számunk: 18261657-1-42

Bankszámla számunk:
OTP Bank 11714013-20003256
További infó itt

 

 

 

 

Tárhelyszolgáltató: TeraHost Kft. | 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73. | +36 30 690 9394 | info@teratarhely.hu | teratarhely.hu
Weboldalkészítés: Debreceni weboldal készítő szakember